Oordenking

 • Gelowiges in Kolosse
  Meer as oorwinnaars
  Solly Ozrovech

  Gelowiges in Kolosse

  Aan almal in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers in Christus. (Kol. 1:2)

  Sommige mense wat emigreer, behou hulle burgerskap van die land wat hulle verlaat het. Ander weer aanvaar burgerskap van die land wat hulle aangeneem het. Soms kry hulle dit reg om dubbele burgerskap te verkry en daardeur kan hulle wettig as’t ware in twee kampe staan.
       Die Christelike lewe word in ’n soort dubbele burgerskap gelewe. Geestelik is jy “in Christus”. Hy is die voorwerp van jou toewyding en trou. Hy is jou Here, Verlosser en Saligmaker. As Here regeer Hy jou hart en eis Hy jou liefde op. Hoe nader jy aan Hom leef en Hy aan jou, hoe meer kan dit gesê word dat jy “in Christus” is. Maar jy is ook “in Kolosse” of waar jy ook al woon, of dit Colesberg, Canberra of Kartago is. Jy moet jou bestaan daar verdien, in ’n verhouding met daardie mense leef, jou belasting daar betaal en die wette van daardie land gehoorsaam. Jy kan nooit ontsnap uit die dade en rampe van “Kolosse” nie, selfs al dink jy dat jy meer dikwels “in Christus” kan wees indien jy in ’n beter omgewing geleef het. Feit is, jy kan alleen “in Christus” wees as jy “in Kolosse” is omdat Hy nie sal toelaat dat jy die druk van menswees in hierdie wêreld ontsnap nie.
       Derhalwe moet jy ’n balanseertoertjie uitvoer. Elke Christen, reeds sedert die tyd van Christus, moes dit doen. Jy kan nooit uit jou “Kolosse” ontsnap nie. Jy moet presies daar “in Christus” wees. En hoor hier: Christus is ook daar: by jou en met jou!

  Heilige Here Jesus, help my om U meer en meer ’n werklikheid te maak in die plek waar ek woon. Amen