Oordenking

 • God sal jou ’n nuwe naam gee
  In die lig van sy genade
  Jimi le Roux

  God sal jou ’n nuwe naam gee

  Moenie bang wees nie, my dienaar Jakob, Jesurun wat Ek uitverkies het. Jesaja 44:2

  Hierdie gedeelte van Jesaja 44:2 is uitsonderlik omdat God hier ’n spesiale naam vir sy volk gebruik, naamlik Jesurun. Dit kom net vier keer in die Bybel voor. Jesurun is ’n spesiale naam wat God vir sy volk het, ’n soort eretitel. Uit die oorsprong van die woord (wat beteken “opreg”) kan ’n mens aflei dat God – as Hy hulle só noem – dink aan hulle beste eienskappe, nie hul slegstes nie. Sommige rabbi’s verklaar dat daar op die hoëpriester (die kohen gadol) se borsplaat met die twaalf edelstene gestaan het: Die Stamme van Jesurun.
       Dalk moet ’n mens daaraan dink as God se geliefde bynaam vir sy volk; dis in elk geval hoe dit in hierdie vers funksioneer. Daar is ’n teerheid in, nie waar nie? Dink aan die troetelname en mooi byname wat ’n ouer vir sy kind het – dit gee uitdrukking aan sy of haar liefde, dit skep intimiteit en warmte. So praat God met sy volk. Vir my sê dit dat God vir ons, vir jou, ook ’n spesiale naam het. Eendag sal Hy jou so noem!

  Dankie, Vader, vir u groot, groot liefde vir my! Amen.