Oordenking

 • Dien die Here, ook by die werkplek
  Manne van die Woord
  Jannie Pelser

  Dien die Here, ook by die werkplek

  Moenie net werk om deur julle eienaars raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met ’n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. (Kol. 3:22-23)

  In Kolossense 3 skryf Paulus aan gelowiges om hulle advies te gee oor hoe hulle met mekaar moet omgaan. Hy gee raad oor hoe huweliksmaats onderling, ouers en kinders en ook slawe en hul eienaars teenoor mekaar moet optree.
       Paulus wil vandag vir ons leer dat ons nie net die Here moet dien by die kerk, Bybelstudiegroepe en ander kerklike geleenthede nie, maar in alle areas van ons lewe. Om dit van harte te doen beteken dat die keuses wat ons elke dag maak, wys wie ons in ons diepste, binneste wese is.
       Die werkplek is vandag vir baie kinders van die Here ’n groot struikelblok en bron van onsekerheid. Die werkloosheidsyfer, asook die baie kompetisie in sekere werksomgewings, plaas ons dikwels voor baie moeilike keuses, wat baie keer indruis teen ons geloof. Ons vind dat al meer gelowige kinders van die Here by die werkplek gekonfronteer word met die keuse oor wat etiese en Christelik verantwoordbare gedrag is.
       Dit is juis hier waar Paulus se woorde vir ons van waarde is: “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie” (Kol. 3:23).
       En wanneer ons die Here liefhet en wil dien in alle areas van die lewe, gaan dit soms beteken dat ons moeilike keuses moet maak wat dalk negatiewe gevolge gaan hê. Gelukkig is daar vir ons die wonderlike belofte dat “God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is” (Rom. 8:28).

  Dankie, Here, vir die voorreg om te kan werk. Help my dat ek deur die leiding van u Gees u wil ook by die werkplek duidelik kan onderskei. Amen