Oordenking

 • Gehoorsaam, en beleef hoe God mense van sonde laat wegdraai
  Beleef God elke dag, eenminuut-oordenkings
  Henry Blackaby & Claude V King

  Gehoorsaam, en beleef hoe God mense van sonde laat wegdraai

  Die Leviete het My met diep ontsag bejeën, mense in my waarheid onderrig en nie leuens vertel nie. In vrede en opregtheid het hulle saam met My geloop. Hulle het ook baie mense gehelp om weg te draai van die sonde. ~ Maleagi 2:5-6

  God het gesukkel om sy priesters na die volgende vlak van volwassenheid te lei. Daarom het God belowe dat daar ’n nuwe dag sal wees met nuwe priesters en nuwe gehoorsaamheid. As die volk van sonde weggedraai het, kon hulle ander ook van die sonde laat wegdraai. Help jou lewe ander mense om na sonde toe te draai of weg daarvan af?

  Rein en volmaakte God, U wil ’n rein getuie vir ander mense hê sodat U deur my kan werk om ander weg van die sonde af en na U toe te draai. Ek wil daardie soort mens wees sodat ek U kan gehoorsaam en beleef. Amen.