Ons Kliënte

Christelike Uitgewersmaatskappy strewe daarna om die evangelie uit te dra deur die publikasie en verspreiding van Bybels en Skrifgefundeerde publikasies van die hoogste gehalte.

Ons fokus op markgerigte produkte wat in die geestelike behoeftes van mense voorsien. Ons kliënte word as belangrike vennote geag en voortdurende voortreflike dienslewering geniet die hoogste aandag.

Ons bedien tans meer as 1 400 kliënte en is trots op ons grootste kliënte:

ons kliente