Maatskappyprofiel

 

 

Christelike Uitgewersmaatskappy het sedert sy ontstaan in 1939 die mees vooraanstaande markleier in die publikasie en verspreiding van Christelike boeke en Bybels in Suid-Afrika geword.

Die Bybelsgefundeerde, teologies betroubare publikasies wat CUM die lig laat sien, verseker vir hierdie maatskappy geloofwaardigheid en die vertroue en respek van leraars, kerke en die leserspubliek.

Baanbrekerswerk deur Christelike Uitgewersmaatskappy sluit publikasies in soos DIE BYBEL IN PRAKTYK, DIE BOODSKAP, DIE BYBEL A-Z en DIE NUWE LEWENDE VERTALING

CUM geniet die lojaliteit van die mees gesaghebbende teoloë en die teologiese fakulteite van al die universiteite in die land. Dit verseker publikasies van die hoogste akademiese en teologiese standaard.

Oor die jare het CUM talle nuwe skrywers en kunstenaars help vestig en koester ook besondere verbintenisse met Suid-Afrika se vooraanstaande skrywers wat as gewaardeerde vennote geag word.

Die personeel word as een van die belangrikste hulpbronne beskou. Die knap redaksie, DTP en grafiese ontwerpers tesame met die bemarkingspan, kliëntediens en distribusie-afdeling strewe daarna om die maatskappy se missie te verwesenlik onder leiding van die dinamiese en innoverende bestuurspan.

Missie
Christelike Uitgewersmaatskappy is daaraan toegewy om God te verheerlik en Jesus Christus te dien deur die kreatiewe ontwikkeling, publikasie, verspreiding en kleinhandelbemarking van Christelike lektuur, Bybels en Skrifgefundeerde produkte.

Doelwitte
Om deur middel van betroubare, Skrifgefundeerde publikasies

  • - die evangelie in Suid-Afrika en buite die landsgrense te versprei
  • - in die geestelike behoeftes van lesers van alle ouderdomme te voorsien
  • - kliënte te bemagtig en markgerigte ondersteuning te bied
  • - teoloë, leraars en leerders van toerustingsmateriaal te voorsien

Strategieë om doelwitte te verwesenlik

  • - Deeglik nagevorsde, Skrifgefundeerde inhoud.
  • - Uitnemende kwaliteit ten opsigte van voorkoms en aanbieding.
  • - Die voortdurende ontsluiting van nuwe geloofshorisonne met relevante en aktuele onderwerpe in 'n wye    verskeidenheid genres.
  • - Doeltreffende en professionele bemarking van produkte.

 

Christelike Uitgewersmaatskappy vier sy 70ste verjaarsdag in 2009

Mnr Johnsen
2009 was vir ons by Christelike Uitgewersmaatskappy ’n besondere jaar. Ons herdenk die 70ste bestaansjaar van die maatskappy asook die 35ste bestaansjaar van Christian Art Distributors / Publishers.

Die hoofkantoor van CUM / Christian Art is geleë in Vereeniging; alle bestuur en aktiwiteite word hiervandaan beheer. Elke dag is ons personeelkorps van 160 besig met aktiwiteite wat strek van finansiële bestuur, ontwikkeling van nuwe publikasies en geskenkprodukte, verkoops- en bemarkingsinisiatiewe, die koördinering van bestellings van oorsese verspreiders asook die bou van verhoudings met skrywers en 1 400 plaaslike kliënte.

Aan die ander kant is CUM-Boeke as kleinhandelgroep elke dag betrokke om Christelike boeke en Bybels aan die publiek aan te bied en te verkoop. Die koördinering van 500 personeellede en die bestuur van 41 kleinhandeltakke verg intensiewe bestuur om hierdie onderneming suksesvol te bedryf. Ons as bestuur van die groep is baie bewus daarvan dat ons nie op ons geskiedenis alleen kan vertrou om suksesvol te wees nie. ’n Sterk kultuur is gevestig om op ’n daaglikse basis te vernuwe asook om tred te hou met veranderings en internasionale praktyke in die uitgewersbedryf. Internasionale tendense in die ekonomie en uitgewersbedryf word voortdurend gemonitor, deelname aan internasionale tentoonstellings en verbintenis met buitelandse uitgewerye vorm ’n sterk grondslag vir die suksesvolle bestuur en ontwikkeling van die maatskappy.

Ons grootste uitdaging vir die volgende vyf jaar is om die sprong te maak vanaf die publikasie van harde kopieë (boeke) tot die publikasie van elektroniese boeke. Ons personeel, hulpbronne en beplanning is daarop gerig om hierdie uitdaging ook suksesvol deur te voer.

In die verlede, die hede en die toekoms bly CUM en Christian Art daarop gefokus om God te verheerlik en Jesus Christus te dien deur die kreatiewe ontwikkeling, publikasie en verspreiding en kleinhandelbemarking van Christelike lektuur en Bybels. Ons vertroue lê daarin dat God ons saak bestuur.

CHRIS H JOHNSEN
BESTURENDE DIREKTEUR