Persverklaring - Jesus -'n Radikale Sprong

logo

Persverklaring

9 April 2010
BOEK OOR JESUS VEROWER ANDREW MURRAY-PRYS

Die Andrew Murray-prys vir die beste Afrikaanse Christelike boek is vanjaar gewen
deur dr Stephan Joubert vir sy werk, Jesus, 'n radikale sprong, uitgegee deur
Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).

Jesus 'n radikale sprongIn Jesus – ’n Radikale sprong - Koninkryk, Kerk en Wêreld: waar
pas ek in? nooi Stephan Joubert lesers uit om radikaal ánders oor
Jesus te dink; dan sal daar ook nuut oor die kerk gedink kan
word. Hy sluit Afrikaanse lesers se koppe oop met 'n vernuwende
benadering en slaag daarin om buite die boks, nuut en vars oor
Jesus én die kerk te dink en te skryf. Hy help lesers met sy
verruimende perspektief om raak te sien dat Christene so baie van
’n kerklike kultuur gemaak het en die evangelie so aangepas het
dat Christus op die agtergrond geskuif is.

Hierdie boek is ’n deeglik gefundeerde wekroep dat die kerk van Christus nie
noodwendig na die kerklike leierskap moet kyk vir koersaanduiding nie, maar dat
individue kerk ís, presies daar waar hulle elke dag leef. Dit wil Jesus weer die
swaartepunt van Christene se geloof en lewe maak – die krag wat alles
bymekaarbring en betekenis en waarde aan die lewe gee. Dit is ‘n dwingende
uitnodiging om anders oor die Messias te dink en op die “hakke te stap van Jesus
soos wat jy Hom bes moontlik nog nie vantevore ontmoet het nie”.

Stephan Joubert is as tentmakerleraar deeltyds verbind aan die Pierre van
Ryneveld Gemeente, die Mosaïek Gemeente en die NG Kerk Moreletapark. Hy is die
redakteur van ekerk, ‘n virtuele kerk met ‘n wêreldwye webblad-bediening. Hy is
buitengewone professor in Nuwe Testament aan die Universiteit van Pretoria en ‘n
navorsingsgenoot in Teologie aan die Universiteit van Nijmegen in Nederland.
Stephan is ook onder meer die medevertaler van Die Boodskap, die Nuwe Testament,
in hedendaagse Afrikaans.

Christelike Uitgewersmaatskappy het ook die Andrew Murray-prys gewen vir:
Die Bybellennium onder redakteurskap van Wil Vosloo en Fika Janse van Rensburg
in 2000, Die Bybel A-Z deur Jan van der Watt (red) in 2004, en Die A-Z van
Openbaring deur Jan du Rand in 2008.

C H JOHNSEN
Besturende Direkteur

Terug na Perverklarings