Die Bybel In Praktyk Bruin Met Duimgrepe (Luukse Leer)

deur: Wil Vosloo & Fika Janse Van Rensburg

R750.00

Koop
  • Hierdie Boek is Beskikbaar in eBoek Formaat

Die Bybel in Praktyk is ’n unieke Studiebybel in Afri­kaans wat die Bybelleser sal help om sy kennis van en insig in die Woord van God te verbreed én te verdiep. Dit bevat verkla­rings­notas en aantekeninge wat help om ’n Skrif­ge­deelte binne sy konteks te verstaan. Verder verskaf dit belangrike agtergrond en historiese inligting, dit verduidelik moeilike woor­de en frases, en dit sluit ook kruisver­wysings, karak­ter­sketse, kaarte, rubrieke en diagramme in, wat telkens op dieselfde bladsy voorkom as die gedeelte waarop dit betrekking het.

Die mees uitstaande kenmerk van Die Bybel in Praktyk is veral sy praktykgerigtheid: dit dra nie bloot feitelike Bybelkennis oor nie, maar wys die Bybel­leser hoe dit wat in die Bybel geskryf staan, praktyk in sy lewe van elke dag kan word.

Die Bybel in Praktyk is ’n wetenskaplik ver­ant­woorde werk, saamgestel deur ’n paneel bekende teoloë volgens die jongste Bybel­uitlegmetodes. Dit wil gelowiges help om die Bybel beter te begryp, maar óók sy daaglikse lewe daarvolgens te rig.